G-Dragon bịt mặt như ninja tập luyện cho world tour

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
Tags: ,