Yesung (SuJu) bị "ném đá" vì "thèm lên hình", bon chen để vào máy quay

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016
Tags: , ,